สินเชื่อธนาคาร

กรุงไทย แจ้งเงื่อนไข Smart money รอบใหม่ อนุมัติง่ายขึ้น ขออย่างไร เช็คที่นี่

กรุงไทย แจ้งเงื่อนไข Smart money รอบใหม่ อนุมัติง่ายขึ้น ขออย่างไร เช็คที่นี่

ธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตามนโยบายของรัฐ เพื่อเบาเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยจะอนุมัติ เงินให้กู้ยืม สูงสุด 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ให้กับประชาชน การกู้ยืมสินเชื่อจากธนาคาร

ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงเงินก้อนได้อย่างง่าย ไม่ว่าจะนำไปใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับตัวเอง หรือ นำไปลงทุนต่อยอดธุรกิจต่างๆ หลายคนกลัวที่จะขอกู้ยืมเงินจากธนาคาร เนื่องจากสินเชื่อส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องมีการใช้บุคคล หรือ หลักทรัพย์ในการค้ำประกันถึงจะสามารถกู้ยืมเงินได้ แต่สำหรับสินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อที่ให้คุณสามารถ กู้เงิน ในวงเงินสูงได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกันแต่อย่างใด

จุดเด่นสินเชื่อ Smart Money

– ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

– ไม่มีบัญชีเงินเดือน กับ กรุงไทย ก็ขอสินเชื่อได้

– ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ประกัน หรือ คนค้ำประกัน

– กู้ได้ง่าย ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

เอกสารในการยื่นสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– บัตรประจำตัวพนักงานงาน (ถ้ามี)

– ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือน หรือ หลักฐานอื่นที่สามารถแสดงรายได้ที่น่าเชื่อถือได้

Statement

– บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

– เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

– เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตร เครดิต เดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วิธีสมัครขอสินเชื่อ Smart Money

– กด บริการ

– กด สมัครสินเชื่อ

– แสดงผลิตภัณฑ์ และ คำนวณผ่อนชำระ

– ระบุ อาชีพ เงินเดือน (ขั้นต่ำ 15,000 บาท) วงเงินที่ต้องการขอ แล ะเลือกจำนวนเดือนที่ผ่อนจ่ายตามที่ต้องการ)

– ยอมรับข้อตกลงข้อมูลผลิตภัณฑ์และตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อ เพื่อดำเนินการต่อ

– เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่ทำงานเท่านั้น ผู้ใช้สามารถแก้ไข Email และเบอร์โทรได้ที่ Setting ของ NEXT ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหลือ ผู้ใช้ต้องติดต่อสาขาเพื่อแก้ไข

– เลือก ถัดไป

– คำถามเรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคล กับ สถาบันทางการเงินอื่นจะมีในกรณีที่ผู้ใช้ขอวงเงินมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป

– ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

– เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และ แก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ

– เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ ในการส่งใบสมัครขอสินเชื่อ

– เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม Model Consent เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดความยินยอม

– เลือกให้ความยินยอม กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

– เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม (NCB Consent)

– เลือกให้ความยินยอม กด “ยืนยัน” เพื่อดำเนินการต่อ

– ผู้ใช้ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการให้ความยินยอม และ ส่งใบสมัครการขอสินเชื่อ

– แสดงสถานะการสมัคร

– แสดงสถานะการสมัคร

– กดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสาร

– ดูเอกสาร และ อัปโหลด

– เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องอัปโหลด

– อัปโหลดเอกสารที่กำหนด

– แสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จ และ กดปุ่มเสร็จสิ้น

– กลับไปยังหน้าผลิตภัณฑ์


ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับทางกรุงไทยก็สามารถขอสินเชื่อได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

สามารถขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือ ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ โทร.02 111 1111

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *