ข่าวสด

ขึ้น 2 วันติด ! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 เม.ย. 67 ปรับขึ้นอีก 40 สตางค์ต่อลิตร

ขึ้น 2 วันติด ! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 เม.ย. 67 ปรับขึ้นอีก 40 สตางค์ต่อลิตร

เปิดรูปภาพ

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 เม.ย. 67 ล่าสุด จาก ปั๊ม ปตท. บางจาก และ เชลล์ ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

เปิดรูปภาพ

ขึ้น 2 วันติด ! ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 เม.ย. 67 ปรับขึ้นอีก 40 สตางค์ต่อลิตร

เปิดรูปภาพ

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 4 เม.ย. 67

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้เบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 47.44 บาท
ซุบเปอร์เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 47.24 บาท (โออาร์)

เปิดรูปภาพ

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 97 ลิตรละ 49.44 บาท (บางจาก)

เปิดรูปภาพ
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 39.55 บาท
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.08 บาท
ราคาน้ำมันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 37.44 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.19 บาท
ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลิตรละ 41.24 บาท (โออาร์)

เปิดรูปภาพ

ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 43.34 บาท (บางจาก)
ดีเซล B7 ลิตรละ 29.94 บาท
ดีเซล B10 ลิตรละ 29.94 บาท
ดีเซล B20 ลิตรละ 29.94 บาท

เปิดรูปภาพ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *